Behandelmethodes

Het onderzoek start met een intake en lichamelijk onderzoek. In deze intake brengen we de klachten in kaart en is er aandacht voor gedrag, voeding, eventuele huidige medicatie en andere omgevingsfactoren. Daarnaast wordt het dier fysiek goed nagekeken. Na het globale fysieke onderzoek kan er nog een specifiek onderzoek nodig zijn, waarbij bijvoorbeeld de beweeglijkheid van de wervelkolom nauwkeurig wordt bekeken.

Vervolgens wordt met behulp van de lecherantenne het dier energetisch doorgemeten. Met de lecherantenne kan de vitaliteit van weefsels en organen gemeten worden. Door bij ieder consult het dier op deze manier door te meten, hebben we een duidelijk uitgangspunt vanwaar de vorderingen of veranderingen bijgehouden kunnen worden.

Daarnaast werken we met een speciaal ontwikkeld protocol waarbij de diverse behandelbare 'lagen' van het dier in kaart kunnen worden gebracht. In de loop van het leven wordt door het lichaam steeds in de cellen informatie opgeslagen, zowel van aangename belevingen als van traumatische gebeurtenissen. Dit wordt het 'celgeheugen' genoemd. Met behulp van de lecherantenne kunnen we de diverse gebeurtenissen of lagen in kaart brengen en indien nodig bepalen hoe deze behandeld kunnen worden. Door de diverse lagen aan te pakken en op te ruimen, worden 'de schillen van de ui afgepeld' en wordt de 'SD-kaart opgeschoond'. Een dergelijke behandellaag kan betrekking hebben op diverse vlakken, van bijvoorbeeld een (ingekapselde) parasiet tot een geboortetrauma en alles wat daartussen zit.


Na het in kaart brengen van de behandelbare lagen wordt een behandelplan opgesteld. Indien het nodig is om röntgenfoto's of een echografie te maken, verwijzen wij u door naar één van onze collega's.

De behandeling kan bestaan uit een combinatie van verschillende therapieén. Vaak is het efficiénter om verschillende therapievormen, zoals osteopathie én natuurgeneeskunde, te combineren. Binnen de praktijk wordt gebruik gemaakt van

Daarnaast kunnen we intern doorverwijzen naar onder andere

Direct aansluitend ontvangt u een advies, behandelplan en indien nodig medicatie. Indien nodig kan het raadzaam zijn een vervolgbehandeling of terugkoppeling af te spreken. We streven er naar om binnen één tot drie behandelingen 'klaar' te zijn, afhankelijk van wat er precies aan de hand is.

Over het algemeen is rust na de behandeling nodig om het dier zijn evenwicht te laten hervinden en de behandeling door te laten werken. De duur van de revalidatie na de behandeling hangt af van veel factoren, zoals leeftijd, type/aard van de sport, oorzaak/zwaarte letsel etc.